ทำบุญบริษัท "สัญญาประกันภัย"

เมื่อวันที่ 1 พฤษจิกายน 2556 บริษัท สัญญาประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ฤกษ์ทำบุญเปิดที่ทำการแห่งใหม่ของบริษัท ณ อาคาร KPN Tower ชั้น 6 โดยได้รับเกียรติจากแขกผู้มีเกียรติมากมาย มาร่วมแสดงความยินดี และร่วมรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกัน ในการนี้ ทางบริษัท สัญญาประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้นิมนต์พระอาจารย์ คำชวน คุณธโร จากวัดธาตุทอง มาเป็นประธานในพิธีสงฆ์


รายละเอียดของข่าว

วันที่ประกาศ : 1 พฤศจิกายน 2556
ประเภทเนื้อหา : ข่าวกิจกรรม
ประกาศโดย : ผู้ประกาศข่าว
ลงเนื้อหาโดย : ผู้ดูแลระบบ